RDC Datalek

Van het RDC hebben wij vernomen dat er voertuig- en persoonsgegevens op het internet te koop stonden waarvan de herkomst te herleiden is tot het RDC. Uit onderzoek van het RDC blijkt dat de gegevens afkomstig zijn uit de tool CaRe-Mail. Een tool die wij gebruiken om e-mailberichten te verzenden en de gebruikelijke communicatie met u te verzorgen. Bijvoorbeeld uw APK-mailing.


Zijn mijn data in handen gekomen van kwaadwillenden
De kans is aanwezig dat dat zo is. De verkoper van de voertuig- en persoonsgegevens zegt over 60% van door RDC verwerkte data te beschikken.
Welke data zijn er gelekt?
Het betreft persoons- en voertuiggegevens van klanten van autobedrijven: NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), e-mailadressen, telefoonnummers, kentekens en geboortedata.
Het gaat uitdrukkelijk niet om BSN en rekeningnummers.
Hoe zijn de data gelekt?
RDC onderzoekt samen met Fox-IT hoe de gegevens buiten het RDC domein terecht zijn gekomen.
Wat is de status van het datalek?
Op dit moment is de exacte omvang van het datalek nog niet bekend. RDC doet er, samen met Fox-IT, alles aan om de precieze oorzaak en impact te achterhalen.
Wat betekent dit voor consumenten?
De mogelijkheid bestaat dat u via e-mail, post en of telefonisch benaderd wordt door iemand die zich voordoet alsof hij/zij een medewerker van ons is. Verifieer altijd of u daadwerkelijk te maken heeft met een van onze medewerkers.
Zijn er ook wachtwoorden van consumenten gelekt?
Voor zover tot nu toe bekend zijn er geen wachtwoorden van consumenten gelekt.
Zijn er ook e-mailadressen en ip-adressen gelekt?
Ja, er zijn rond 2,5 miljoen e-mailadressen gelekt. Er zijn geen IP-adressen gelekt.
Waarom worden onze gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van verschillende doeleinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een auto koopt, huurt of in onderhoud heeft of hebt gehad.
Hoe kunnen consumenten achterhalen of hun gegevens buiten het RDC-domein terecht zijn gekomen?
Het RDC kan niet met zekerheid zeggen welke gegevens buiten het RDC-domein terecht zijn gekomen. De heler van de voertuig- en persoonsgegevens zegt over 60% van de door het RDC verwerkte data te beschikken; het RDC weet niet welke gegevens tot die 60% behoren.

Algemene correspondentie

Postbus 462
2600 AL Delft
info@preuninger.nl

BTW. NL80.61.35.621.B01
IBAN. NL56VOWA0733984568